Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?


U mag zich inschrijven als woningzoekende als:

U 18 jaar of ouder bent. Inwoners in Oostzaan mogen zich inschrijven als jeugdlid vanaf 16 jaar.

 

Huurwoning versus inkomen

Schrijft u zich in voor een huurwoning, dan vragen wij u ook om actuele inkomensgegevens. Verdient u (samen) meer dan

€ 52.671,= dan komt u niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Aan mensen met een inkomen boven € 52.671,= mag de corporatie maximaal 5% van de vrijgekomen woningen toewijzen. Door de minimale vrijgekomen woningen bij WOV, gebruikt WOV deze ruimte om fouten te compenseren. Het inkomen wordt getoetst op het moment dat wij u een huis aanbieden. Op het moment van toewijzing vragen wij u een actuele inkomensverklaring van de Belastingdienst in te leveren. Schrijft u zich in voor een huurwoning, vraag deze inkomensverklaring dan al vast aan bij de Belastingdienst. U hebt bij het online aanvragen van deze verklaring uw DigiD code nodig.

 

Passend toewijzen

U hebt het misschien gehoord of gelezen: sinds 1 juli 2015 geldt de nieuwe Woningwet. Eén van de onderdelen van die Woningwet is de verplichting voor woningcorporaties om bij het toewijzen van sociale huurwoningen te voldoen aan de nieuwe passendheidsnorm. Met deze norm wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lage inkomens in te dure woningen terecht komen. Om deze reden houdt WOV de wettelijke inkomensgrenzen bij de toewijzing van onze sociale huurwoningen.

 

Wat betekent dat voor jou als woningzoekende?

Bij het toewijzen van woningen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens, gelden de volgende maximale huurprijzen:

Bij één- en tweepersoonshuishoudens: maximaal € 647,19* of € 650,43**
Bij drie- en meerpersoonshuishoudens: maximaal € 693,60 * of € 697,07**
(* = prijspeil 2023, netto huurprijs/ ** = prijspeil 2024, netto huurprijs)

 


Huurtoeslaggrens
Hieronder kunt u zien welke inkomensgrens voor u van toepassing is vanaf 1 januari 2024:

Eénpersoons huishouden onder de AOW-leeftijdsgrens: € 27.725,00

Meerpersoons huishouden onder de AOW-leeftijdsgrens: € 37,625,00

Eénpersoons huishouden boven de AOW-leeftijdsgrens: € 25.225,00

Meerpersoons huishouden boven de AOW-leeftijdsgrens: € 36.675,00 (deze grens geldt al als één van de personen uit het huishouden boven de AOW leeftijd is: geboren vóór 1 september 1957)

Inkomensgrenzen
Als uw inkomen (door ons getoetst aan de hand van een IBRI*) onder de huurtoeslaggrens ligt, dan komt u in aanmerking voor een woning waarvan de huurprijs lager ligt dan € 650,43 in 2024 ( €647,19 in 2023) óf € 697,07 in 2024  (€ 693,60 in 2023) (afhankelijk van uw gezinsgrootte).

* = Inkomensverklaring, online op te vragen via ‘Mijn Belastingdienst‘ of telefonisch bij de Belastingdienst.

Inkomenstoets
Wilt u reageren op een huurwoning? Zorg dan dat u, vóórdat u reageert, in het bezit bent van een inkomensverklaring (IBRI)! Wij zijn verplicht om uw inkomen te toetsen voordat wij u een woning toewijzen. Dit doen wij alleen door middel van een inkomensverklaring (IBRI). Alleen de meest recente originele IBRI D wordt door ons geaccepteerd. Op dit moment is dat de verklaring van het jaar 2021 of 2022. Een inkomensverklaring (IBRI) kunt u downloaden via mijn Belastingdienst (met DigiD) of gratis aanvragen bij de Belastingdienst (0800-0543). Als u de verklaring telefonisch aanvraagt, duurt het ongeveer 5 werkdagen voordat u het formulier in uw bezit hebt. Vraag het dus op tijd aan! 

Dus: Geen inkomensverklaring (IBRI)? → Geen woning!

Weigering toewijzing woning
In de praktijk blijkt dat kandidaten met redelijk lange inschrijfduur regelmatig woningen niet accepteren. Dit kost veel extra tijd en kan tot ongewenst verlies van huurinkomsten leiden. Als de kandidaat na de toewijzing en de bezichtiging van de woning deze niet accepteert, moet daar een goede reden voor zijn.