Welke bewijsstukken moet ik aanleveren?

Wilt u reageren op een woning? Dan heeft WOV gegevens van u nodig. Zo kunnen wij beoordelen of u aan de voorwaarden voldoet. De volgende gegevens zijn nodig:

  • Inkomensverklaring van de Belastingdienst over 2023 zodra deze nog niet bekend is, willen wij dit document zien met daarnaast en inkomensverklaring van de Belastingdienst voor 2022. 
  • Verhuurdersverklaring indien uw huidige huurwoning niet van WOV is
  • Uittreksel Basisregistratie Personen van u (en uw partner) met een woonverleden en alle inwonende op uw huidige adres. (Deze kunt u opvragen in uw huidige gemeente.)
  • Akkoord bewindvoerder (wanneer dit van toepassing is)
  • Echtscheidingsverklaring (wanneer dit van toepassing is)
  • Co-ouderschapsplan (wanneer dit van toepassing is)
  • Eventueel nog andere stukken welke wij na een eerste beoordeling bij u kunnen opvragen

 Wij controleren alle stukken. Klopt er iets niet, dan kan het zijn dat wij ons aanbod moeten intrekken.